Geestelijke Gezondheidszorg

juli 13, 2021 Uit Door Aiden Hall

 

Geestelijke gezondheidszorg

 

Hoewel het misschien lijkt alsof geestelijke gezondheidszorg een “one stop shop” is, is dat in de praktijk niet zo. Geestelijke gezondheidszorg omvat een verscheidenheid aan modaliteiten die soms met elkaar in tegenspraak zijn. Iemand die depressief is, kan bijvoorbeeld medicijnen (maar geen antidepressiva) krijgen om zich “geestelijk beter te voelen”. De geestelijke gezondheidszorg, die het gevolg is van de gemengde interventies in de eerste, tweede en derde lijn, is op dit gebied vaak disfunctioneel: een individu kan bijvoorbeeld worden verwerkt door middel van een les over ‘omgaan met emoties,’ maar toch niet daadwerkelijk verlichting van depressie voelen, en zich daarom nog steeds depressief blijven voelen, en toch via een andere techniek voor (aan) ’therapie’ worden behandeld.

Het doel van een therapeut in de geestelijke gezondheidszorg of een geestelijk verzorger is het ontwikkelen van een holistische benadering die eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidsadviezen en psychotherapie, en psychoanalytische technieken en medicatie omvat. Dit zal een beter begrip van de cliënt opleveren, en de therapeut helpen bij het stellen van goede praktijknormen op de langere termijn, het waarborgen van een passende behandeling, en het vormen van behandeldoelen en -resultaten in het leven van de cliënt.

HOE BEVESTIGT EEN GEESTELIJK GENEZER? Een geestelijk verzorger of hulp in de geestelijke gezondheidszorg zal begrip kweken voor de cliënt, hem helpen effectieve behandeling en resultaten te bepalen, primaire resultaatdoelen te ontwikkelen, te verwoorden en toe te passen, en hem het “vermogen om verder te gaan met zijn leven” te geven.

HOE ONTMOET IK EEN AFFIRMATOR VOOR GEESTELIJKE GENEZING? De drie essentiële elementen van een werkrelatie tussen een therapeut en een cliënt zijn verstandhouding, vertrouwen en compassie. Dit zijn de bouwstenen van de therapeutische alliantie. Zij maken deel uit van de combinatie van de behandelaar en de cliënt. De cliënten zijn heel vaak de advocaat van de duivel en presenteren keuze, willen, verantwoordelijkheid, gevoelens, keuzes, eerlijk doel, persoonlijke waardigheid, integriteit, evenwicht en balans (in carnationele intelligentie) in tegenstelling tot wat de therapeut inhoudt, die hen ondersteunt en in staat stelt om hun gekozen normale mens te zijn, terwijl ze staan vanuit het centrum van hun eigen persoonlijke aanbod.

Een cliënt, bijvoorbeeld, die zich geïsoleerd voelt met zijn problemen, en zich ook meer op zijn gemak voelt bij een psychotherapeut als hij “wat degelijke informatie krijgt”, vindt het vaak moeilijk om hem te vertrouwen, vooral in moeilijke omstandigheden, tenzij de therapeut en de cliënt een diep vertrouwen ontwikkelen dat klopt met de verstandhouding. Toch kan de therapeut de cliënt helpen zolang hij/zij competent blijft om zich te gedragen en een eerlijk, betrouwbaar en mededogend mens te zijn.

Lees meer

E learning huiselijk geweld
Geestelijke gezondheidszorg