Hoge gevoeligheid (HSP)

juli 13, 2021 Uit Door Aiden Hall

Hoogsensitief

De term hoog gevoeligheid (HSP) is vrij nieuw en als je me meer duidelijkheid vraagt over de term, kan ik antwoorden dat dit meer een communicatiestijl is dan iets anders. HSP lijken een grotere communicatieve vaardigheid en begrip van hun omgeving en lichaamstaal te hebben dan anderen. Zo hebben ze bijvoorbeeld onbewust de neiging om meer te praten dan anderen.

Een hoog sensitief persoon (HSP) heeft vaak een natuurlijk talent voor schrijven en spreken en deze brengt een nog grotere gevoeligheid met zich mee voor andere vormen van kunst. Blinde ogen opheffen voor objecten in de verte in “ING” en het gevoel hebben telepathisch te zijn als je te gast bent in een filmzaal met mensen rondom. “D tij keerde,” houdt zij vol om niet te glimlachen – haar ogen vertonen een neergeslagen en niet-uitgesproken glimlach alsof zij verlegen is, en haar wenkbrauwen fronsen zich. En weer zou zij haar meer herkend en gewaardeerd hebben, maar zij zou niet in staat zijn haar eigen hachje te redden.

Goede zintuigen. Hoog gevoeligheid is niet iets dat alleen een gave is, het is een geheel van gaven, omdat het bekwaamheid met zich meebrengt en bekwaamheid zit diep, bijna alsof wantrouwen jegens jezelf deel uitmaakt van hoog gevoelig zijn.

Nieuwsgierigheid is een hoge gevoeligheid voor voorwerpen, geluiden en gevoelens in de omgeving. Er is ook het oordeelsvermogen, wat betekent dat de persoon in staat is om te detecteren wanneer iets juist of onjuist is. Een hoog sensitief persoon (HSP) is in staat om dingen te voelen en aan te voelen in relatie tot de mensen om hem heen en kan oordelen op basis van dergelijke instinctieve waarnemingen.

Een verhoogde gevoeligheid voor een omgeving en voor de dingen rondom ons, zet ons ertoe aan om soms onmiddellijk beslissingen te nemen, en om de situatie in een ander licht te kunnen zien en omdat we het anders waarnemen, is gezond verstand vaak verleden tijd in de geest van een hoog sensitief persoon (HSP).

Zoals veel dingen in het moderne leven is hoog gevoeligheid een aangeboren talent dat we naar keuze kunnen ontwikkelen. Hoog gevoelig zijn is geen slechte zaak, maar het moet geen hoog cultureel Joods ideaal worden. Een te grote gevoeligheid voor anderen kan leiden tot een wirwar van oordelen en problemen, tenzij we vooraf ons karakter(s) beoordelen.

Hoog gevoeligheid is een belangrijk facet van de persoon HSP. HSP’s bevinden zich vaak in situaties waarin hoog gevoeligheid het meest heilzaam kan zijn. HSP’s hebben hun gevoeligheid ontwikkeld zodat ze in staat zijn om meer medelevend te zijn met anderen en zijn in staat om de situatie objectief aan te voelen en eerlijke beslissingen te nemen over de zaak. Wanneer een situatie niet goed wordt bevonden voor mogelijke actie is het een veel voorkomende neiging voor HSP’s om een van de twee dingen te doen – de situatie laten zoals die is of een positiever pad zoeken.

Als ze het gevoel hebben dat het probleem het niet waard is om door te gaan, zal een hoog sensitief individu (HSP) altijd dit gevoel van stress voelen en een of andere vorm van actie ondernemen. Het is belangrijk omdat het natuurlijk is om een gevoel van schuld te hebben als we een situatie onvolledig achterlaten. Het is een sterke motiverende kracht die maakt dat iemand zijn of haar best wil doen, ongeacht de beperkingen van het talent.