Wat is bemiddeling?

juli 13, 2021 Uit Door Aiden Hall

Mediation Houten

Bemiddeling is een proces waarbij twee partijen (op een positieve manier) tot een redelijke oplossing in een geschil komen. Dit proces is nodig wanneer een geschil, dat in een conflict vriest, niet mogelijk is. Bemiddeling wordt meestal gebruikt in civiele geschillen. Elke partij tracht de voordelen van de andere partij te verkrijgen zonder haar rechtspositie of rechten op te offeren.

Bemiddeling kan worden gedaan in een paar situaties, en het kan worden gedaan onder vrienden of mensen die betrokken zijn bij de vreedzame activiteiten. Er zijn vele vormen van bemiddeling. Het is gebruikelijk om een bemiddelaar te hebben, omdat een bemiddelaar nodig is om een proces toe te passen in een conflict en om het conflict op te lossen.

In het typische bemiddelingsproces wordt een bemiddelaar ingeschakeld om beide partijen ervan te overtuigen geen ruzie te maken. In de TV-programma’s treedt de bemiddelaar de partijen in het conflict gewoonlijk op een zeer vriendelijke en vriendschappelijke manier tegemoet. De bemiddelaar beschikt meestal over vaardigheden die de partijen kunnen aanmoedigen om geen ruzie te maken bij de verzoening. Ook kan hij/zij de partijen aanmoedigen om hun aandacht te richten op de oplossing van het conflict. In een proces van bemiddeling is de bemiddelaar niet de auteur van het document dat na het conflict in een conflictoplossing zal worden opgesteld, maar de bemiddelaar levert beide een bijdrage aan het proces, in die zin dat hij/zij in staat is (of in staat is) om het conflict op te heffen om aan de behoeften van de partijen tegemoet te komen.

De bemiddelaar is de partij die het proces van conflictoplossing inleidt van twee partijen om op een aanvaardbare manier samen te komen tot een conclusie. De meeste andere bijdragen van de bemiddelaar zijn de manieren om aan te tonen dat het conflict is opgelost en geen problemen zal blijven veroorzaken. De bemiddelaar kan ook een soort oplossing introduceren die tijdens het proces van conflictoplossing zal worden toegepast. Hij/zij kan de partijen samenbrengen om over de oplossing te mediteren. Ook zou de bemiddelaar entiteiten kunnen zijn om beide partijen samen te brengen om het conflict terug te brengen tot een “helder” punt.

Soms kan de bemiddelaar een onpartijdige partij zijn voor beide partijen in het conflict. Mediation kan hen samenbrengen om tot een gemeenschappelijk doel te komen. In andere gevallen kan de bemiddelaar het opnemen tegen beide partijen en een eigen aanpak vormen.

Bemiddeling kan worden gebruikt om vele soorten geschillen op te lossen. De bemiddelaar is altijd een soort neutrale partij die beschikbaar is om onopgeloste conflicten op te lossen. Mediation kan door beide partijen op een positieve en tijdige manier worden opgelost. Soms wordt de bemiddelaar ingeschakeld om problemen tussen de twee partijen op te lossen die een “PROBLEEM” van een soort zijn. De bemiddelaar is dan de bemiddelaar die de situatie bemiddelt en het conflict oplost door een tijdschema vast te stellen en te proberen voor beide partijen tot een “duidelijkheid” punt te komen. Van de bemiddelaar kan ook worden verlangd dat hij beide partijen een stimulans geeft om het punt van “duidelijkheid” te bereiken.

 

Lees meer

Christelijke mediator

Coaching